சி-மொழிப் பாடங்கள்

கல்லூரிகளிலும், பல்கலைக் கழகங்களிலும் கணிப்பொறியியல் பயிலும் மாணவர்களுக்குப் பயன்படும் விதமாகவும், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் வேலைவாய்ப்புத் தேடுவோருக்குப் போட்டித் தேர்வுகளிலும், நேர்முகத் தேர்வுகளிலும் பயன்படும் வகையிலும், சி-மொழியின் சிறப்புக் கூறுகளை ஆழமாகவும் விரிவாகவும் எடுத்து விளக்கும் பாடங்கள் எடுத்துக்காட்டு நிரல்களுடன் இப்பகுதியில் வெளியிடப்படும்.

இன்னும் பாடங்கள் விரைவில்...